Graphiceur Arts – Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

A Graphiceur Arts elkötelezett a személyiségi jogok tiszteletben tartása mellett. A honlapon keresztül a tudomásunkra jutott vagy a tudomásunkra hozott személyes adatokat és bizalmas információkat a legnagyobb körültekintéssel, bizalmasan, kizárólag az adatgyűjtés céljával megegyező célokra, a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeljük, és sem részben, sem egészben nem hozzuk őket harmadik fél tudomására.

A jelen Adatkezelési tájékoztatóban ismertetjük, hogy szervezetünk milyen célokra használja fel az általunk Öntől a honlapunk látogatásakor és e-mailes vagy Facebookos kapcsolatfelvételkor gyűjtött személyes adatokat. A Graphiceur Arts honlapjának megnyitásával Ön elfogadja az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat, a Graphiceur Arts szolgáltatásainak igénybevételével pedig hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatai az alábbiakban ismertetett módon feldolgozásra kerüljenek.

A kezelt adatok köre

A Graphiceur Arts a következő adatokat gyűjti Öntől, kizárólag az Ön egyértelmű hozzájárulásával:

 • Kapcsolattartási adatok (név, e-mail-cím, telefonszám, postázási cím)
 • Számlázási adatok (név, cím, adószám)
 • Kreatív termékek készítéséhez megadott adatok és átadott segédanyagok

Az adatok gyűjtésének módja

A Graphiceur Arts a következő esetekben gyűjti és dolgozza fel az Ön adatait:

 • Amikor Ön kitölti a megrendelési űrlapot;
 • Amikor Ön e-mailben vagy Facebook-oldalunkon keresztül felveszi velünk a kapcsolatot;
 • Amikor Ön e-mailben vagy Facebook-oldalunkon keresztül megadja nekünk a kreatív termékek elkészítéséhez szükséges adatokat és elküldi a megrendeléshez kapcsolódó segédanyagokat;
 • Amikor Ön megadja a számlázási adatait.

Az adatkezelés célja

A Graphiceur Arts a következő célokból kezeli az Ön adatait:

 • Ügyfélkapcsolat fenntartása
 • Árajánlatok küldése
 • Megrendelések feldolgozása
 • Kézműves szolgáltatások nyújtása
 • Elkészített kézműves termékek továbbítása
 • Számlák kiállítása

Az adatok tárolásának módja

A Graphiceur Arts az Ön adatait zárt informatikai rendszerben tárolja, és műszaki és adminisztratív intézkedésekkel védi a személyazonosításra alkalmas információkat, akadályozza meg véletlen elvesztésüket, jogtalan megsemmisülésüket, jogosulatlan felhasználásukat, jogosulatlan megváltoztatásukat, jogosulatlan terjesztésüket és a hozzájuk való jogosulatlan hozzáférést. Mivel azonban az internet nem biztonságos közeg, nem tudjuk garantálni tökéletes védettségüket olyan személyekkel szemben, akik megkísérlik az adatbiztonsági intézkedések megkerülését, vagy az interneten adatokat térítenek el. Ennek megfelelően az adatok biztonságát csak a saját zárt rendszerünkben tudjuk garantálni, az addig megtett út során (pl. e-mail-küldemény megérkezése a saját rendszerünkbe, nagy méretű anyagok FTP-kiszolgálón vagy egyéb fájlküldőn/-tárolón keresztül történő eljuttatása) viszont nem.

Az adatok tárolásának időtartama

A Graphiceur Arts a Magyarországon hatályos törvények és szabályozások értelmében a projektekhez kapcsolódó pénzügyi adatokat 8 évig köteles megőrizni. A Graphiceur Arts minden megvalósult projekthez kapcsolódó adatot (kapcsolattartási adatot, kreatív termékek elkészítéséhez megadott adatot, segédanyagot) a szerződéses kapcsolat vagy az adatkezelést előíró jogszabályi kötelezettség fennállásáig őriz meg. Az időtartam lejárta után adatait és a segédanyagokat töröljük.

Marketing

A Graphiceur Arts szeretne rendszeres tájékoztatást küldeni Önnek azon termékeinkről és szolgáltatásainkról, amelyek véleményünk szerint érdekelhetik Önt.

Amennyiben Ön beleegyezett a marketing e-mailek fogadásába, később bármikor visszavonhatja a hozzájárulását, és kérheti, hogy a Graphiceur Arts a továbbiakban ne lépjen kapcsolatba Önnel marketingcélokból.

Az Ön adatvédelmi jogai

A Graphiceur Arts fontosnak tartja, hogy Ön teljes mértékben tisztában legyen adatvédelmi jogaival. Minden felhasználót az alábbi jogok illetnek meg:

 • A hozzáférési jog értelmében Önnek joga van másolatot kérni a Graphiceur Arts által Önről kezelt adatokról. A szolgáltatásért ismételt megkeresések esetén észszerű mértékű adminisztratív díjat számíthatunk fel. Tájékoztatást kérhet továbbá az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, a kezelt adatok kategóriáiról, címzettjeiről és tárolásuk tervezett időtartamáról.
 • A helyesbítési jog értelmében Önnek joga van kérni a Graphiceur Artstól az Ön által pontatlannak gondolt információk helyesbítését, valamint az Ön által hiányosnak gondolt információk kiegészítését.
 • A törlési jog értelmében Önnek joga van kérni az adatai törlését a Graphiceur Artstól, amennyiben az adatkezelést jogszabály nem írja elő, vagy az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez nem kapcsolódik.
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog értelmében Önnek joga van kérni a Graphiceur Artstól az adatai kezelésének korlátozását, amennyiben az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez nem kapcsolódik.
 • A tiltakozáshoz való jog értelmében Önnek joga van tiltakozni az ellen, hogy a Graphiceur Arts az Ön adatait kezelje, amennyiben az adatkezelést jogszabály nem írja elő, vagy az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez nem kapcsolódik.
 • Az adathordozhatósághoz való jog értelmében Önnek joga van kérni a Graphiceur Artstól, hogy az Önről gyűjtött adatokat egy másik szervezetnek vagy közvetlenül Önnek továbbítsa, ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapszik vagy automatizált módon történik.

A fenti jogok érvényesítésével kapcsolatos megkeresésekre 1 hónapon belül válaszolunk. Kérjük, a jogai gyakorlásával kapcsolatos kérésekkel a graphiceur@decorelique.hu e-mail-címen keressen bennünket. Hacsak törvény nem írja elő, nem adunk felvilágosítást olyan területekről, amelyek ezen irányelvekkel vagy a Graphiceur Arts adatkezelési gyakorlatával nem állnak kapcsolatban.

Cookie-k (sütik)

A Graphiceur Arts honlapjának használata közben az Ön számítógépe anonim látogatóazonosításra alkalmas, kis méretű szövegfájlokat, úgynevezett sütiket állíthat elő és tárolhat az Ön merevlemezén, amelyek segítségével a honlap meg tudja különböztetni a felhasználóit.

A Graphiceur Arts a sütiket közvetlenül semmilyen célra nem használja fel. A honlap tárhelyszolgáltatója a DotRoll Kft., amelynek saját sütikezelési szabályzatáról bővebben itt olvashat.

A legtöbb böngésző alapértelmezésben úgy van beállítva, hogy elfogadja és megőrizze a sütiket, Ön azonban a Graphiceur Arts használata előtt a böngészőjében található beállítások módosításával visszautasíthatja a sütik elfogadását. A sütik visszautasítását követően előfordulhat, hogy a Graphiceur Arts honlapján bizonyos funkciók nem fognak megfelelően működni.

A külső internetes oldalak adatkezelési tájékoztatója

A Graphiceur Arts honlapja külső internetes oldalakra mutató linkeket is tartalmaz. A Graphiceur Arts adatkezelési tájékoztatója csak a Graphiceur Arts honlapjára vonatkozik, ezért amikor külső internetes oldalra mutató linkre kattint, olvassa el az adott honlap adatkezelési tájékoztatóját.

Az adatkezelési tájékoztató módosítása

A honlap használatával Ön tudomásul veszi, hogy a Graphiceur Arts jogosult rendszeresen felülvizsgálni és akár előzetes értesítés nélkül is, saját belátása szerint, a jogszabályi változásoknak megfelelően megváltoztatni az adatkezelési szabályzatát. A változásokat ezen a weboldalon tesszük közzé, ezért arra ösztönözzük látogatóinkat, hogy rendszeresen ellenőrizzék, hogy történt-e bármilyen jellegű változás az adatkezelési szabályzatban. A jelen Adatkezelési tájékoztató legutóbb 2022. szeptember 1. napján volt módosítva.

Kapcsolatfelvétel

Tekintettel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének vonatkozó rendelkezéseire, a Graphiceur Arts nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére. A Graphiceur Arts adatkezelési szabályzatával, az általunk Önről gyűjtött adatokkal, és az Ön adatvédelmi jogainak gyakorlásával kapcsolatban a graphiceur@decorelique.hu e-mail-címen léphet velünk kapcsolatba.

Jogorvoslat

Az adatkezelést érintő panasszal vagy további kérdésekkel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Telefon: +36-1-391-1400
 • Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Jogi nyilatkozat

A Graphiceur Arts online szolgáltatás használatát az Általános Szerződési Feltételekben megadott előírások szabályozzák. A Graphiceur Arts honlapján szereplő adatok és információk tájékoztató jellegűek, és bár törekszünk a pontos tájékoztatásra, nem vállalunk felelősséget az adatokban és az információkban esetlegesen előforduló hibákért és tévedésekért, és kizárunk minden felelősséget a honlapon szereplő adatok és információk felhasználásából eredő közvetlen vagy közvetett károkért.